HENGSTEN IN VERS SPERMA 

 

Jobolensky Sitte            100€ TK +  600€  ( 1/10  Drachtige merrie) + Garantie voor Levend veulen

Juke de l epinette           100€ TK +  600€  ( 1/10  Drachtige merrie)+ Garantie  voor Levend Veulen

Kavango Sitte                 100€ TK + 600€    (1 /10  Drachtige merrie)+ Garantie voor Levend veulen

Ogano sitte                     1500€  + Garantie voor Levend veulen -  Infos: Böckmann  +49 4472 688560 w.hammermann@boeckmann-pferde.com

Greco Sitte                      100€ TK +  750€  ( 1/10  Drachtige merrie)+ Garantie voor Levend veulen

Sherman Sitte                  Hengst gestationeerd in Frankrijk :   825€ levend veulen
                                          Contact : François Meriaux +33 6 73 74 00 69 
                                           infos:      harasdelavoire52@gmail.com

 

HENGSTEN DIEPVRIES SPERMA 

Ugano Sitte               IAC: 400€/Rietje

Quabri de l'Isle          IAC  500€/Rietje

Ogano Sitte               IAC  350€/Rietje   -   5 rietjes en meer: 300€/rietje
                                  Infos: Horse of Belgium + 32(0) 477 37 43 38 - La Ferme du Seigneur + 32 (0) 475 27 80 31

MJT Nevados            IAC  350€ voorschot + 1150€ ( Drachtige merrie 1/10) + Garantie voor een levend veulen

Cartaro                     IAC  350€ voorschot + 500€ (Drachtige merrie 1/10) + Garantie voor een levend veulen

Cashpaid J&F          IAC 300€ voorschot + 690€ (Drachtige merrie 1/10) + Garantie voor een levend veulen 

Button Sitte                IAC 250€ /Rietje

Baltik Sitte                  IAC 250€/Rietje

Boston Sitte                IAC 250€/Rietje

Fidelgo du Houssoit   IAC 250€ /Rietje

Dollar de Frémis          IAC 250€/Rietje

Vatson Sitte                 IAC  250€/Rietje 

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW

 

VOORWAARDEN VERS SPERMA

 • Voor de eerst bestelling dient iedere merrie op onze website geregistreerd te zijn. Dit doet u via www.horseofbelgium.com > REGISTREER UW MERRIE
 • Vers sperma moet op voorhand telefonisch besteld worden, ten laatste om 9 uuur de dag van de levering. 
 • Het sperma kan ter plaatste opgehaald worden op kan per koerier verzonden worden na bestelling. (Verzendkosten zijn ten laste van de klant /fokker)
 • Alle prijzen zijn exclusief transport en exclusief sanitaire en veterinaire kosten. 
 • De technische kosten bedragen 100€ excl BTW 21% per merrie voor heel het dekseizoen. Deze Kosten zijn niet overdraagbaar van een jaar naar een ander jaar. Een spermadosis voor de volgende cyclus kan enkel bekomen worden na de betaling van deze technische kosten 
 • Het dekgeld dient betaald te worden voor 1 oktober als de merrie dragend is. (Enkel bij vers sperma) Een veterinair certificaat is vereist in geval van niet-dracht van de merrie. Zonder dit veterinaire certificaat wordt de factuur naar u verzonden en blijft deze verschuldigd.
 • Horse of Belgium geeft u garantie op een levend geboren veulen . U verliestdit recht als het dekgeld niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald wordt. Geen enkele uitzondering is toegestaan. (Enkel bij vers sperma ) 
 • Als uw merrie aborteert, heeft u recht om het volgende jaar sperma te verkrijgen van een hengst waarvan het tarief gelijk is. Zo niet, dient het verschil bijbetaald te worden (Enkel bij vers sperma) 
 • Buiten België zijn alle kosten en dekgeld te betalen voor verzending van sperma .
 • In diepvriies sperma moet de prijs van rietjes worden betaald VOORDAT deze worden gebruikt voor de inseminatie van de merrie. Anders wordt, afhankelijk van de gebruikte Hengst, een vaste prijs geclaimd.

 • De merries kunnen op het station gestald worden voor 10€ / dag +BTW

 • Gelieve steeds de officiële papieren mee te nemen van de merries die gestald worden bij horse of Belgium. Merries die in het centrum verblijven , moeten in inentinsvolgorde zijn. 

 • Horse of Belgium is niet verantwoordelijk voor de gebeurlijke ongevallen, letsels of ziekten die de paarden, eigenaren of hun autos kunnen overkomen. De merries worden geïnsemineerd voor de rekeningen op het risico van de eigenaar.  

 

Betalingen

Horse Of Belgium beschikt over een erkend centrum en een aan de sanitaire vereisten voldoend labo voor de inseminatie van paardensperma.
Elk jaar worden merries opgevangen (die al dan niet ter plaatse kunnen verblijven) om er onder diergeneeskundig toezicht bevrucht te worden.
Ze worden zo strikt mogelijk in de gaten gehouden. Dagelijkse controles dragen bij tot het behalen van uitzonderlijke resultaten.