HENGSTEN IN VERS SPERMA 

 

Jobolensky Sitte             IAR   600€ + BTW 6%    ( 1/10  Drachtige merrie)

Juke de l epinette           IAR   600€ + BTW 6%    ( 1/10  Drachtige merrie)

Kavango Sitte                 IAR    600€ + BTM 6%     ( 1/10  Drachtige merrie)

Ogano sitte                     IAR    250€ +BTW 6%   + 1000€ : 1/10   Drachtige merrie 

Sherman Sitte                 IAR    750€ +BTW 6%      ( 1/10  Drachtige merrie)

Greco Sitte                      IAR    750€ + BTW 6%     ( 1/10  Drachtige merrie)

 

HENGSTEN DIEPVRIES SPERMA 

Ugano Sitte               IAC: 400€/Rietje + BTW 6%

Quabri de l'Isle          IAC  500€/Rietje + BTW 6%

Ogano Sitte               IAC  300€/Rietje + BTW 6%

Button Sitte               IAC 250€ /Rietje +BTW 6%

Baltik Sitte                 IAC 250€/Rietje + BTW 6%

Boston Sitte                IAC 250€/Rietje + BTW 6%

Fidelgo du Houssoit  IAC 250€ /Rietje + BTW 6%

Dollar de Frémis          IAC 250€/Rietje + BTW 6%

Vatson Sitte               IAC  250€/Rietje + BTW 6% 

*Prijs geldig voor bestelling bij HORSE OF BELGIUM en LA FERME DU SEIGNEUR.

 

 

VOORWAARDEN 

           VERS SPERMA
 • Voor de eerst bestelling dient iedere merrie op onze website geregistreerd te zijn. Dit doet u via www.horseofbelgium.com > REGISTREER UW MERRIE
 • Vers sperma moet op voorhand telefonisch besteld worden, ten laatste om 9 uuur de dag van de levering. 
 • Het sperma kan ter plaatste opgehaald worden op kan per koerier verzonden worden na bestelling. (Verzendkosten zijn ten laste van de klant /fokker)
 • Alle prijzen zijn exclusief transport en exclusief sanitaire en veterinaire kosten. 
 • De technische kosten bedragen 100€ excl BTW 21% per merrie voor heel het dekseizoen. Deze Kosten zijn niet overdraagbaar van een jaar naar een ander jaar. Een spermadosis voor de volgende cyclus kan enkel bekomen worden na de betaling van deze technische kosten 
 • Het dekgeld dient betaald te worden voor 1 oktober als de merrie dragend is. (Enkel bij vers sperma) Een veterinair certificaat is vereist in geval van niet-dracht van de merrie. Zonder dit veterinaire certificaat wordt de factuur naar u verzonden en blijft deze verschuldigd.
 • Horse of Belgium geeft u garantie op een levend geboren veulen . U verliestdit recht als het dekgeld niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald wordt. Geen enkele uitzondering is toegestaan. (Enkel bij vers sperma ) 
 • Als uw merrie aborteert, heeft u recht om het volgende jaar sperma te verkrijgen van een hengst waarvan het tarief gelijk is. Zo niet, dient het verschil bijbetaald te worden (Enkel bij vers sperma) 
 • Buiten België zijn alle kosten en dekgeld te betalen voor verzending van sperma .
 • In diepvriies sperma moet de prijs van rietjes worden betaald VOORDAT deze worden gebruikt voor de inseminatie van de merrie. Anders wordt, afhankelijk van de gebruikte Hengst, een vaste prijs geclaimd.

 • De merries kunnen op het station gestald worden voor 10€ / dag +BTW

 • Gelieve steeds de officiële papieren mee te nemen van de merries die gestald worden bij horse of Belgium. Merries die in het centrum verblijven , moeten in inentinsvolgorde zijn. 

 • Horse of Belgium is niet verantwoordelijk voor de gebeurlijke ongevallen, letsels of ziekten die de paarden, eigenaren of hun autos kunnen overkomen. De merries worden geïnsemineerd voor de rekeningen op het risico van de eigenaar.  

 

   
   

 

 
 
   
  

 

 

 

Betalingen

Horse Of Belgium beschikt over een erkend centrum en een aan de sanitaire vereisten voldoend labo voor de inseminatie van paardensperma.
Elk jaar worden merries opgevangen (die al dan niet ter plaatse kunnen verblijven) om er onder diergeneeskundig toezicht bevrucht te worden.
Ze worden zo strikt mogelijk in de gaten gehouden. Dagelijkse controles dragen bij tot het behalen van uitzonderlijke resultaten.